Resurser

Här hittar du inom kort:

  • Video-predikningar som du kan använda i din församling
  • Powerpoints och material från senaste Älska Norrlands-konferensen