Predikningar

Älska Norrlands pastorer predikar från kyrkoårets texter.

Pingstdagen

Albin Rehman, ungdomsledare i Brukskyrkan, predikar om ‘Pingstdagen’ från 2 Tim 1:6-8.

Herre över allting

David Sundström, pastor i Pingst Luleå, predikar om ‘Herre över allting’ från Markus 16:19-20.

Vägen till livet

Robert Persson, LP-verksamheten, predikar ‘Vägen till livet’ från Jeremia 18:1-4.

Växa i tro

Hanna Brännström, pastor och föreståndare i Brukskyrkan, predikar ‘Växa i tro’ från Joh 16:5-11.

Påskens vittnen

Joakim Gyllenberg, pastor i Pingst Sollefteå, predikar om ‘Påskens vittnen’ från Joh 21:1-14.

Kristus är uppstånden

Ulf Sundkvist, pastor i Pingst Umeå, predikar ‘Kristus är uppstånden’ från Joh 20:1-18.

Livets källa

Sven Ökvist, pastor i Pingst Vännäs, predikar ‘Livets källa’ från Joh 2:1-11.

Uppenbarelsens ljus

Helena Jakobsson, pastor i Pingst Övik, predikar ‘Uppenbarelsens ljus’ från Luk 2:22-40.

Nåd och tjänst

Börje Dahlkvist, LP-verksamheten, predikar ‘Nåd och tjänst’ från Matt 20:1-16.

Guds härlighet i Kristus

Magnus Enström, pastor i Filadelfia Stigsjö och Graninge Pingst, predikar ‘Guds härlighet i Kristus’ från Matt 2:1-12.

Den kämpande tron

Louise Sundkvist, pastor i Sjukhuskyrkan i Umeå, predikar ‘Den kämpande tron’ från Matt 15:21-28.

Kärlekens väg

Alfrida Stenström, pastor i Centrumkyrkan Bjästa, predikar ‘Kärlekens väg’ från Lukas 18:31-43.

Jesus skapar tro

Niclas Strindell, pastor i Pingst Mellanbygden, predikar ‘Jesus skapar tro’ från Matteus 8:5-13.

I Jesu namn

Niclas Strindell, pastor i Pingst Mellanbygden, predikar ‘I Jesu namn’ från Lukas 2:21.

Livets bröd

David Sundström, pastor i Pingst Luleå, predikar om ‘Livets bröd’ från Johannes 6:1-15.

Den gode herden

Kevin Danielsson, pastor i Pingst Luleå, predikar om ‘Den gode herden’ från Johannes 10:1-10.

Guds mäktiga verk

Marcus Sandström, pastor i Boden Pingst, predikar om ‘Guds mäktiga verk’ från Lukas 1:26-38.

Jesu dop

Roland Pettersson, resande pastor åt Älska Norrland, predikar om ‘Jesu dop’ från Matteus 3:13-18.