Predikanten, Texten, Kontexten

Predikanten, Texten, Kontexten

Vi lever i en turbulent tid då mycket idéer florerar, mycket är i omdanande. Det är en tid då kunskap i allmänhet ökar och kraven för att man ska lita på vad någon säger höjs. Samtidigt som vi hör om “filterbubblor” och “fake news”. Det räcker inte med lösryckta bibelcitat för att våra lyssnare ska få förtroende för förkunnelsen i en tid då källkritik och tolkning är allmängods.

Denna situation är en utmaning men samtidigt en stor möjlighet. Kan vi på ett förtroendeingivande sätt tränga igenom bruset med ett budskap vars eviga sanningshalt skär genom märg och ben.

Förhoppningen är att vi genom denna kurs kan stimulera ett pågående samtal om vad sund bibeltolkning är i våra roller som förkunnare i Norrlands Pingströrelse.

Vi kommer ses online vid tre eftermiddagar under vårterminen. Varje tillfälle är fyra timmar och innehåller en föreläsning, samtal i mindre grupper med återkoppling, gruppövningar och enskilda övningar.

Inför varje träff kommer en förberedande text som man ska läsa i förväg. Tanken är att nuvarande processgrupper så långt det är möjligt utgör samtalsgrupper.

Utöver detta blir det ett fjärde bonustillfälle med ensammanfattande hälsning från Ulrik Josefsson Prorektor för ALT.
Tillfällena är planerade till torsdag eftermiddagar kl 13.00-17.00:

10/2 “Världen framför texten” Behandlar vårt perspektiv som moderna läsare från ett teologiskt perspektiv. Föreläsare Kenneth Mattebo.

17/3 “Textens värld” Att läsa antik text som litteratur. Föreläsare David Davage (ALT).

19/5 “Världen bakom texten” Vi tas med i ett utforskande av den miljö som texterna kom till i och frågor som kommer fram i ljuset av den. Föreläsare David Wiljebrand (UMU).

Anmäl dig här: https://umeafolkhogskola.se/utbildningar/predikanten-texten-kontexten/

Christian Mölk