Språkintegration i Åre

Språkintegration i Åre

Läs om hur Samuel Olofsson och Urban Widholm jobbar med integration i Åre kommun:

Hur gör vi i Åre för att människor ska trivas tillsammans trots sina skiftande bakgrunder? Hur kan människor som aldrig egentligen upplevt en kris synka med människor som upplevt de absolut största fasorna och smärtorna? Det viktigaste för att människor ska kunna hitta varandra är språket. I Åre finns ett projekt som vi kallar Sprint. Sprint innebär att varje flykting får lära sig svenska från dag ett under asylprocessen. Så fort de kommer inom Åre kommuns gränser är svenskan nyckeln till förståelse och integration. Integration handlar mest om att förstå sig själv. Utifrån sin egen förståelse kan man sedan förstå andras möjligheter, problem och framtidsvägar. Språket öppnar möjligheterna att få ett arbete. Arbete med egen inkomst skapar förutsättningar för att kunna ha en egen bostad.

Läs mer i tidningen Dagen: “Lokala integrationen är möjlig

Christian Mölk