Bok med vägledning i asylfrågor

Bok med vägledning i asylfrågor

Nu finns boken “Välkommen hit – Välkommen hem” tillgänglig på Pingst Webshop för 150 kr.  Boken ger vägledning och råd i asylfrågor för församlingar och medmänniskor.

Författare till detta material är Sara Brunnegård, Theódoros Demetriádes, Markus Sand och Bengt Sjöberg. Författarna har mött många som engagerat sig för att stödja asylsökande och nyanlända, ge hopp och inkludera dem i församlingsgemenskapen. I materialet försöker de bearbeta de frågor som de fått och det ger vägledning och råd, för både församlingar och medmänniskor.

Häftet är i A4-format och har 87 sidor.

Ur innehållsförteckningen: Vi har alltid rört på oss, Vad säger Bibeln?, Ord att förklara, När man kommer till Sverige, Religion och konversion, Hur mår flyktingen?, Vad kan man göra?, Frågor och svar, Litteratur och länkar. I bilagorna ges mallar och material kring rättsliga aspekter.

Christian Mölk