Dopundervisning på farsi

Dopundervisning på farsi

baptismNu finns det möjlighet att ladda hem materialet ”10 steg till att bli en kristen”, på svenska, engelska och farsi, skrivet av Christian Mölk.

Materialet är inte tänkt som katederundervisning, utan snarare som underlag för samtal med den som vill bli kristen och/eller döpt. Under varje rubrik pratar man om ämnet, ställer frågor, läser aktuella Bibelord och samtalar tills man försäkrat sig om att den som vill döpa sig har förstått. Materialet finns att ladda hem här: “10 steg till att bli en kristen“.

Christian Mölk