En norrländsk pentekostal Bibelsyn

En norrländsk pentekostal Bibelsyn

Igår samlades vi norrländska pingstpastorer i Lycksele bland annat för att samtala om vår pentekostala teologi (jag använder ordet “pentekostal eftersom det är det internationella ordet för “pingst” och för att det låter så fånigt att säga “vår pingstiga teologi”). Jag hade fått i uppdrag att hålla i inledningen till samtalet om hur vi ser på Bibeln. Finns det en “pentekostal Bibelsyn” som skiljer sig från andra samfund?

I jakten på en pentekostal Bibelsyn är det bra att definiera ytterligheterna. Den ena ytterligheten är den “fundamentala Bibelsynen”, där man ofta lyfter fram att “Bibeln ÄR Guds ord” och att “Bibeln är ofelbar”. Den andra ytterligheten är den “liberala Bibelsynen” där man ofta betonar att “Bibeln INNEHÅLLER Guds ord” och att “Bibeln är felbar”.

Den evangelikala Bibelsynen, där man lyfter fram att “Bibeln är ofelbar i allt DEN PÅSTÅR” är en slags medelväg mellan den fundamentala och den liberala. Jag gillar verkligen den evangelikala Bibelsynen för den betonar att “Bibeln är Guds ord, givet genom människors ord i historien”, eftersom man betonar att Bibeln, precis som Jesus, är både 100% gudomlig och 100% mänsklig.

Även om Gud talade till profeterna och inspirerade Bibelförfattarna till att skriva böner och psalmer, så kan texterna ha ändrats i översättningsprocessen. Men även om översättningen är helt perfekt, så kan texten ibland vara svår att förstå om man inte förstår vad den ursprungliga Bibelförfattaren egentligen menade. Därför gillar jag den evangelikala Bibelsynen eftersom den tvingar predikanter att studera Bibeln djupare, och tvingar oss att ta reda på vad det står i de ursprungliga texterna och vad de ursprungliga Bibelförfattarna egentligen menade med vad de skrev. Med den evangelikala Bibelsynen går det liksom inte att tolka Bibeln hursomhelst, utan man tvingas ta sitt ansvar och jobba med texterna grundligt.

Så enligt min uppfattning så gillar de allra flesta pingstvänner den evangelikala Bibelsynen, samtidigt som man känner att någonting fattas. Vi håller med om att Bibeln är sann i allt den påstår, men vill lägga till något, närmare bestämt “andlig läsning”.

Så i vårt samtal om hur vi definierar en pentekostal Bibelsyn landade vi i att vi skriver under på den evangelikala Bibelsynen men vill lägga till följande tankar:

 • Den helige Ande inspirerade de som skrev och inspirerar de som läser
 • Den bibliska uppenbarelsen ”avslutad” och behöver ingen komplettering
 • Men vi tolkar och tillämpar denna uppenbarelse genom ett liv i bön
 • De bibliska texterna innehåller profetiska djup som de ursprungliga författarna ibland inte till fullo förstod
 • Guds ord är levande och verksamt, Anden levandegör Ordet och behöver förstås genom Andens vägledning
 • Bibeln behöver förstås i sin helhet
 • Skrift tolkar Skrift
 • Vi behöver skilja på lära och personligt tilltal, en lära kan aldrig bygga på personlig uppenbarelse
 • Läran måste vara kulturellt obunden och tidlös
 • Guds ord är både kunskap och erfarenhet
 • Guds ord är ofelbart men inte tolkningen
 • Det finns skift och lager i Skriften
 • Ordet är till för att följas och lydas
 • All tolkning måste tolkas i en gemenskap / församling och ska prövas

Så min preliminära definition av en norrländsk pentekostal Bibelsyn är följande:

“Bibeln är Guds ofelbara ord i allt den påstår och blir levande för oss genom Andens uppenbarelse och förstått och efterlevt i sin helhet tillsammans med andra troende.”

// Christian Mölk, pastor i Timrå Pingst

Christian Mölk