Integrationsresurser

Farsi

Bibelkurs på Farsi
Bibelkursen “Building Firm Foundation” med 37 lektioner om den kristna tron på både engelska och farsi.

Dopskola på Farsi
Materialet “10 steg till att bli en kristen” på svenska, engelska och farsi.

DVD med Bibelundervisning på Farsi
Nu kan ni som församling beställa Bibelundervisningen på Farsi/Dari från Lappis! Materialet är perfekt för afghanska och iranska nykristna. Undervisningen är uppdelad på tre DVD:er: 1) Bibelns grunder, 2) Vem är Jesus och 3) Jesus och brödsbrytelsen.

Bra Bibelöversättning på Farsi
Den Bibelöversättning på persiska (Farsi/Dari) som vi rekommenderar är “New Millennium Version”.

Lovsång på Farsi
Tips på persiska lovsånger att sjunga på gudstjänsten. Även ackord och svensk text.

Radio på Dari och Arabiska
Radioprogram för nyanlända flyktingar på både dari och arabiska.

Hope 4 Afghans
Musik, undervisning, TV, video, biblar, appar och mycket annat på Farsi.

GBV
Biblar, undervisning och traktat på Farsi.

MediaServe
The King (Matteus evangelium i serie) på Farsi.

Afghaner som konverterar till kristen tro
Bakgrund till varför så många afghaner lämnar Afghanistan, vad som leder fram till en konvertering, hur man blir kristen, dödsstraff och hur den afghanska lagen ser på konvertering, hur den svenska asyllagen ser ut, samt gör till sist en slutsats om hur man bör se på afghaner som konverterar till kristen tro i Sverige.

Integrationsresurser

Välkommen hit – Välkommen hem
Bok som ger vägledning och råd i asylfrågor för församlingar och medmänniskor.

Boken “Språk förenar”
Lär dig dari, tigrinja eller arabiska.

Vanliga frågor och svar

Klicka här för att skicka in din fråga!

Länkar