Församlingsplantering

Älska Norrland planterar nya församlingar samt hjälper och stöttar församlingar. Några exempel är:

Kiruna

Haparanda