M4

M4

Denna vår startar vi också en kurs i församlingsplantering. Vi har en infokväll via zoom den 2 februari kl 19. https://us06web.zoom.us/j/87413329908

Kursen och utbildningen pågår i fyra terminer. Man träffas fysiskt en gång/termin och jobbar sedan med uppgifter på hemmaplan. Innan varje kurstillfälle tittar man på videofilmer med undervisning hemma och i teamen. Detta är för de församlingar som står i församlingsplanteringsarbete eller de som har
planer på det.

Man anmäler sig till Rolle. Avgiften är 5000 kronor för alla terminer. Det inkluderar material och undervisning, filmer. Tillkommer kostnader för resor och uppehälle vid samlingarna. Man kan söka bidrag på 5000 från Älska Norrlandsfonden om församlingen behöver. (Helena Jakobsson Övik) Se kontaktsidan för kontaktuppgifter: Kontakt.

Första samlingen blir i Skellefteå 17-18 mars med start kl 16.00. Vi håller till i Pingstkyrkan. Hotell bokar man själv. ( Finns möjlighet att sova på madrass i kyrkan.) Alla som anmäler sig får också länken till alla filmer med undervisning. Niklas Mörling, Rickard Svensson och Rolle kommer att medverka på första samlingen. På infokvällen kan du ställa frågor och bli mer inspirerad.

Christian Mölk