Category Archive Integration

Bra Bibelöversättning på Farsi

Den Bibelöversättning på persiska (Farsi/Dari) som vi rekommenderar är “New Millennium Version”. Den produceras av Elam Ministries och finns att läsa online på www.bible.com

DVD med Bibelundervisning på Farsi

Nu kan ni som församling beställa Bibelundervisningen på Farsi/Dari från Lappis! Materialet är perfekt för afghanska och iranska nykristna. Undervisningen är uppdelad på tre DVD:er: 1) Bibelns grunder, 2) Vem är Jesus och 3) Jesus och brödsbrytelsen.

Gå in på den här sidan och skicka din beställning: Active Vision.

OBS! Endast för församlingar. Materialet får endast användas i kyrkan i utbildningssyfte och får ej kopieras av sekretess- och säkerhets skäl för inblandade personer. Detsamma gäller att lägga ut informationen på sociala medier.

Boken “Språk Förenar” – Lär dig dari, tigrinja eller arabiska

Halet chetori? – Kamej allaka? – Kifak? – Hur mår du?

Boken “Språk Förenar” av Andreas Nilsson är guld värd för dig som gillar språk och människor. Speciellt om du möter invandrare och vill komma närmre dem. Att kunna några ord på deras modersmål blir en ovärderlig nyckel för dig. Boken är skriven busenkelt så att alla ska kunna förstå. Även om du inte ens behärskar engelska! Våga testa! Att köpa denna bok kan vara steget in i en helt ny värld.

Köp boken här: Adlibris

Bibelkurs på Farsi


Det här resursmaterialet är framtaget för att hjälpa den som har kommit till tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Materialet har använts framgångsrikt under flera år i Smyrnakyrkan Göteborg bland engelsktalande och farsitalande människor.

Materialet är långt ifrån fullständigt, men skall kunna vara ett redskap för dig att hjälpa den som är Farsitalande att förstå vad vi som kristna tror på.

Lektionerna finns på engelska och farsi. Det är inte nödvändigt att man använder sig av alla lektioner och inte heller den ordningen som de är presenterade på. Det finns alltså en stor flexibilitet i hur du kan använda dig av resursmaterialet.

Viktigast är dock att du inte enbart överlämnar materialet till någon som är ny i tron, utan att det finns någon samtalsperson att bolla sina funderingar med.

Vi önskar dig Guds välsignelse i det utmanande arbete det är att leda människor in i en djupare relation med Jesus och förståelse av vad vår tro handlar om.

Här kan du ladda hem Bibelkursen Building Firm Foundations på Farsi och engelska. Kursen innehåller 37 lektioner med ämnen såsom:

 • Who is God?
 • Who is Jesus?
 • Who is the Holy Spirit?
 • What about the Bible?
 • Water Baptism
 • Baptism of the Holy Spirit
 • Prayer & Fasting
 • Sharing the Gospel
 • Marriage & Family
 • The Church
 • Spiritual Gifts
 • Och mycket, mycket mer!

Persisk dag i Junsele 19 aug

Lördagen den 19/8 är du välkommen till en kristen konferensdag för dari- och persisktalande i Filadelfia Junsele. Vi börjar 10:00 och kommer att sluta vid 16:00.

Anmälan sker senast 10/8 till 073-551 53 79. Vi önskar att en anmälan ska ske församlingsvis, alltså att en ledare för församlingen anmäler alla deltagare. Den lokala församlingen ansvarar också för att deltagarna tar sig till Junsele, eftersom det inte går några bussar på lördagar.

Under dagen kommer bland annat Jan Nazari från Norge och Fawad Amiri från Bollstabruk att medverka.

Med vänliga hälsningar,
Abdulwahid Sadiqi

The King på Farsi

The King är en modern illustrerad version av Markusevangeliet i serie-form på Farsi. Materialet går att beställa och/eller läsa gratis på Mediaserve’s hemsida.

Den kristne afghanen i Junsele

Lyssna på kortdokumentären “Den kristne afghanen i Junsele” på Sveriges Radio.

Abdulwahid flydde från Afghanistan efter att han konverterat till kristendomen. I Junsele träffade han Tora som blivit som hans nya mamma och som kämpat för att Abdulwahid ska få uppehållstillstånd.

Lovsång på Farsi

Lovsång på Farsi med text.

Upphöjt är ditt namn (Azim Ast Name To Isa)

Klicka här för att ladda hem pdf med text och ackord på svenska och persiska: Azim Ast Name To Isa – Ackord.

Språkintegration i Åre

Läs om hur Samuel Olofsson och Urban Widholm jobbar med integration i Åre kommun:

Hur gör vi i Åre för att människor ska trivas tillsammans trots sina skiftande bakgrunder? Hur kan människor som aldrig egentligen upplevt en kris synka med människor som upplevt de absolut största fasorna och smärtorna? Det viktigaste för att människor ska kunna hitta varandra är språket. I Åre finns ett projekt som vi kallar Sprint. Sprint innebär att varje flykting får lära sig svenska från dag ett under asylprocessen. Så fort de kommer inom Åre kommuns gränser är svenskan nyckeln till förståelse och integration. Integration handlar mest om att förstå sig själv. Utifrån sin egen förståelse kan man sedan förstå andras möjligheter, problem och framtidsvägar. Språket öppnar möjligheterna att få ett arbete. Arbete med egen inkomst skapar förutsättningar för att kunna ha en egen bostad.

Läs mer i tidningen Dagen: “Lokala integrationen är möjlig

Integration på Lappis 2017

På Lapplandsveckan 2017 kommer vi att skapa nya mötesplatser för två språkgrupper: farsi/dari och arabiska. Under tisdag till torsdag (4–6 juli) kommer vi att erbjuda möjligheten för dessa språkgrupper att på förmiddag och eftermiddag möta trosfränder från sitt eget land, samt få undervisning på sitt eget språk. Så om ni har frälsta afghaner/iranier och araber i er församling, prata med dem och berätta om denna möjlighet att få vara med på Lappis, samt hör av er till oss så tar även vi kontakt med dem på deras eget språk.

Bjud också gärna med personer som ännu inte tagit emot Jesus, men som är intresserade av kristen tro. Men var noga med att dessa är pålitliga personer med ett genuint intresse av kristen tro. Eftersom det också finns en hotbild mot personer som lämnat islam är det viktigt att de som kommer till Lappis kan känna sig trygga.

Det är integrationsrådets rekommendation att varje församling ansvarar för att sina medlemmar får hjälp med:

 • Transport t/r (förslagsvis åka med andra medlemmar som också ska till Lappis)
 • Boende (sovsal, tält, husvagn, etc.)
 • Sovsäck
 • Liggunderlag
 • En matbiljett per dag (50 kr per person/dag som betalas till kontaktpersonen på plats)

Just nu finns det ett litet antal platser lediga i sovsalar. När ni anmäler era språkgrupper till kontaktpersonen kan ni fråga om det finns plats kvar:

Vi rekommenderar även att ni tar upp detta i er styrelse och avsätter en rimlig budget för att hjälpa era afghaner, iranier och araber att få vara med om dessa nya mötesplatser på Lappis!