Månatligt arkiv 24 maj, 2023

Älska Norrlands-fonden

Nu är det dags att nominera årets stipendiater i Älska Norrland!

Man kan nominera personer eller församlingar som verkat för att skapa nya mötesplatser, nytt evangelisationsgrepp eller jobbat med församlingsplantering. Inriktningen är att församlingen nått nya människor.

Priset kommer att delas ut på årets Lapplandsvecka.

Förslag på nomineringar kan skickas till Helena Jakobsson (helena.jakobsson@pingst-ovik.se) eller telefon 0705988970.

Senast nomineringsdag är 19 juni

Läs mer här: http://alskanorrland.nu/alska-norrlands-fonden/