Tidningen Dagen: Pingstkyrkan i Luleå talar fler och fler språk

Tidningen Dagen: Pingstkyrkan i Luleå talar fler och fler språk

luleaSvenska, finska, amarinja och arabiska. I pingstkyrkan i Luleå firas gudstjänster på fyra olika språk på helgerna.– Vi finns här för att berätta om Jesus för nysvenskar och asylsökande, säger Munir Jabraiel, pastor i församlingens arabisktalande grupp.

2012 blev ett tiotal arabisktalande personer, däribland Munir, medlemmar i församlingen. Totalt ingår ett 20-tal personer, från bland annat Irak, Jordanien och Syrien, i gruppen och den fyller ett socialt behov. – Vi hjälper varandra och gör trevliga saker. Framför allt vill vi nå ut med Jesus till nysvenskar och asylsökande, förklarar Munir som talar bra svenska. En gång i månaden möts alla fyra språkgrupperna i en gemensam gudstjänst med nattvard. – Då bidrar alla, det kan vara lovsång på arabiska och bön på finska. Munir har vittnat men än har han inte predikat på svenska, säger David och får det att låta som att det bara är en tidsfråga innan det sker. Församlingen betalar en del av Munirs lön och får lönebidrag från staten för resten. Pingst i Luleå är den enda pingstförsamlingen i Norrbotten som har en arabisk grupp. – Om det ska fungera behövs en nyckelperson och Munir är en sådan person. Arabisktalande dras till honom, menar David Sundström.

Läs mer i tidningen Dagens artikel om pingstkyrkan i Luleås integrationsarbete: “Pingstkyrkan i Luleå talar fler och fler språk“.

Christian Mölk