Nominera till Älska Norrlands-fonden

Nominera till Älska Norrlands-fonden

Älska Norrlands-fonden är en insamlingsfond som vill uppmuntra till evangelisation, församlingsplantering och pionjärsatsningar m.m. Fonden delar ut ett stipendium för att lyfta fram och uppmuntra goda insatser som görs idag. De delas ut till en församling och en enskild person på Lapplandsveckan varje år.

Under Lapplandsveckan kommer någon stipendiat att premieras, förra sommaren var det två stycken – Sara Frimodig i Hammarstrand samt Fjällkyrkan i Kiruna. Nu vill vi få tips på personer, satsningar, initiativ som är i linje med det som Älska Norrland har kommit överens om; nystart av församlingar, pionjärinsatser, evangelisationssatsningar…..

Maila dina förslag till Lennart Holmner.

Christian Mölk