Lapplandsveckan 2016

Lapplandsveckan 2016

Jesus blev människa, eller som bibeln beskriver det “Ordet blev kött”. Vi vill ta utgångspunkten utifrån denna grundläggande sanning för årets Lapplandsvecka. En tydlig undervisning kring vår centrala tro utifrån olika infallsvinklar. I vår tid ifrågasätts den kristna tron och dess huvudsanningar alltmer och det är något som vi vill ge utrymme för att bearbeta i både bibelstudier och samtal. Att Jesus blev människa och att du och jag är kallade till att formas efter Hans bild är en grundsten för hela evangeliet. Vi tror att genom att utforska bibelns ord kring detta och att i seminariernas friare former få samtala kring detta betyder mycket. Och att i kvällsmöten på allvar få söka Guds ansikte för en livsförvandlande beröring, gör kanske att Lappis kan få bli en plats som vi sedan lämnar stärkta i vår tro och rustade för att möta världen med ett evangelium som står sig i alla tider.

Vi hoppas att du vill vara med och låta dig drabbas av Guds kärlek genom allt detta Lappis 2016!

Med varma hälsningar ordförande i Föreningen Lapplandsveckan.

Jörgen Fahlstedt

Lapplandsveckan 2015 hålls den 3 juli – 10 juli i Husbondliden 20km norr om Lycksele

Christian Mölk