Predikostolsbyte

Predikostolsbyte

Ett massivt predikostolsbyte där målsättningen är att alla pingstpredikanter predikar i en annan församlingen än sin egen. Det bygger relationer, knyter samman banden mellan oss och som en del av utbytet tas en kollekt upp till Älska Norrlands-fonden.

Stefan Beimark

Lämna ditt meddelande